USG

Badanie ultrasonograficzne jest jednym z najczęściej wykonywanych badań obrazowych. Jest to przede wszystkim metoda bezbolesna, nieinwazyjna i bezpieczna, która pozwala na obejrzenie narządów wewnętrznych organizmu i wykrycie wielu stanów chorobowych. Struktury klatki piersiowej czy jamy brzusznej obrazowane są przy użyciu fal ultradźwiękowych.

Kiedy należy wykonać badanie USG?

Jako badanie profilaktyczne np. w czasie ciąży – pozwala m.in. na ocenę narządu rodnego, żywotność płodów. Dodatkowo zaleca się jako badanie przeglądowego jamy brzusznej u każdego zwierzęcia w wieku powyżej 7 r. ż ze względu na szansę wczesnego wykrycia zmian w narządach sugerujących zmiany związane z wiekiem, nowotwory, zaburzenia hormonalne i inne. W naszej Przychodni pełne badanie ultrasonograficzne wykonuje lek. wet. Magda Firlej – Oliwa, która obecnie jest w trakcie specjalizacji z Diagnostyki Obrazowej.
Jeśli u zwierzęcia występują objawy takie jak brak apetytu, wymioty, biegunka, a badania krwi bądź kału nie wykazały niepokojących odstępstw. Innym wskazaniem może zmiana sposobu oddawania moczu – zmiana częstotliwości oddawania moczu, bolesność podczas mikcji, obecność domieszki krwi w oddawanym moczu. Gdy występuje kaszel, zasłabnięcia, omdlenia, duszności warto wykonać badanie ultrasonograficzne serca.

Ile trwa badanie USG?

Czas trwania badania to średnio ok 20 – 40 minut. Często zdarza się, że lekarz badający ze względu na stan kliniczny pacjenta musi skrócić badanie albo je wydłużyć, ponieważ wymaga ono wykonania wielu pomiarów.

Jak przygotować pacjenta do badania USG?

W przypadku oceny jamy brzusznej zalecana jest 12 – godzinna głodówka, a bezpośrednio przed badaniem (ok. 2 – 3 godz.), w miarę możliwości należy powstrzymać zwierzę przed oddawaniem moczu.

Czy konieczne jest wygolenie pacjenta do badania USG?

Najczęściej konieczne jest wygolenie sierści do badania, aby uzyskać miarodajny obraz. Wynika to z faktu, iż fale ultradźwiękowe nie są przekazywane poprzez powietrze, które gromadzi się pomiędzy sierścią zwierzęcia i zaburza w ten sposób powstawanie obrazu.

Czy pacjent musi być znieczulany do badania USG?

Badanie ultrasonograficzne nie wymaga znieczulenia zwierzęci, ponieważ metoda ta jest całkowicie bezbolesna.

 


RTG

Badanie rentgenowskie (zdjęcie RTG), jest jednym z pierwszych badań obrazowych wykorzystywanych w medycynie weterynaryjnej. Umożliwia zobrazowanie zarówno tkanek miękkich jak i twardych, przede wszystkim jest nieocenione w diagnostyce chorób i urazów ortopedycznych. Jednakże możliwość zatrzymywania promieniowania rentgenowskiego przez konkretne tkanki organizmu w różnym stopniu umożliwia uwidocznienie jego rozmaitych elementów oraz niektórych ciał obcych (np. metal, szkło, plastik).

W jakim celu wykonuje się zdjęcia rentgenowskie?

RTG u psów i kotów, a w naszej Przychodni również u gryzoni, zajęczaków i innych egzotycznych pupili wykonujemy, gdy:

  • potrzebujemy potwierdzić / wykluczyć nieprawidłowości w obrębie klatki piersiowej – choroby układu oddechowego i układu krążenia, np. zapalenie płuc, choroby kardiologiczne, zmiany o charakterze guzowatym. Zdjęcia klatki piersiowej najczęściej wykonuje się w trzech projekcjach: bocznej prawostronnej, bocznej lewostronnej i grzbietowo – brzusznej. Obrazowanie klatki piersiowej nie wymaga znieczulenia ogólnego pacjenta, chyba że ten jest niewspółpracujący – w takiej sytuacji lekarz może podjąć decyzję o jego zsedowaniu.
  • W sytuacji, gdy u psa czy kota występują silne duszności i stan klinicznych pacjenta będzie tego wymagał, lekarz może podjąć decyzję o wykonaniu badania ultrasonograficznego klatki piersiowej zamiast zdjęcia RTG. Zwierzę wykazuje objawy ze strony układu pokarmowego, tj. brak apetytu, wymioty, biegunki bądź jest podejrzenie spożycia przez psa czy kota ciała obcego.
  • W niektórych sytuacjach, może być koniecznie wykonanie badania kontrastowego, w tym celu zwierzęciu podaje się doustnie specjalny środek kontrastowy i w określonych odstępach czasu wykonuje kolejne radiogramy, co pozwala m.in. na ocenę pracy i drożności przewodu pokarmowego. Może się okazać, że pomimo badania RTG, będzie konieczność rozszerzenia diagnostyki o USG jamy brzusznej.
  • Jest podejrzenie choroby lub urazu ortopedycznego – np. złamania, zwichnięcia czy też zmiany o charakterze zwyrodnieniowym

Jak przygotować zwierzę do badania RTG?

Przygotowanie pacjenta do badania w dużej mierze będzie zależało od wskazania do jego wykonania.

Przy diagnostyce przewodu pokarmowego może okazać się, że konieczne będzie, aby pies lub kot był na czczo – lekarz zaleci, aby nie podawać przed badaniem zwierzęciu pokarmu przez przynajmniej 10 – 12 godzin.

W przypadku planowanej diagnostyki radiologicznej, jeśli konieczna będzie sedacja, lekarz zaleci wykonanie badań krwi – morfologii oraz biochemii, a także badanie echokardiograficzne serca, aby mógł odpowiednio pacjenta zakwalifikować do znieczulenia.

W przeciwieństwie do badania ultrasonograficznego, do zdjęć RTG nie ma konieczności wcześniejsze wygalanie zwierzęcia, jednak należy pamiętać o tym, aby wcześniej ściągnąć z pupila wszelkie metalowe i plastikowe przedmioty – szelki, obroże, ubranka ochronne, gdyż będą one wpływać na otrzymany obraz i utrudniać interpretację zdjęcia.

Czy pacjent musi być znieczulany do zdjęć RTG?

W trakcie wykonywania zdjęć RTG bardzo ważne jest, aby zwierzę przez krótką chwilę było w bezruchu i pozostało w określonej pozycji, jest to szczególnie ważne w trakcie diagnostyki ortopedycznej.
Niektóre pozycje mogą sprawiać zwierzęciu dyskomfort, co będzie powodowało u niektórych pacjentów stres lub nawet agresję, w takich sytuacjach może okazać się konieczne znieczulenie pacjenta do badania.

 


INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODNI ALPHAVET NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące prowadzona w Alphavet nie miała wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.