Badanie profilu DNA dla reproduktorów


  • W Alphavecie pobieramy krew do badania profilu DNA.
  • Opiekun decydując się na wykonanie w/w badania, pobiera dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub oddziału i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami.
  • Właściciel opłaca badanie, a potwierdzenie wniesienia opłaty przynosi ze sobą na wizytę.
  • Lekarz w trakcie wizyty identyfikuje psa, pobiera krew i wypełnia dokumenty. Próbka zostaje wysłana do zewnętrznego laboratorium w Balicach.
  • Wyniki badań, tj. certyfikat przekazywane są do Oddziału macierzystego właściciela psa w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia próbki.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ